Rapport om TeliaSoneras mobila plånbok och 4T
8 mars, 2012 | Notis

Bild till Rapport om TeliaSoneras mobila plånbok och 4T

Sammanfattning från Torleif Herrströms, (Gunnarsson & Herrström HB),rapport angående TeliaSoneras mobila plånbok och 4T. Rapporten är gjordefter en beställning från Branschorganisationen Morgan. TeliaSonera,Tele2, Telenor och Hi3G (operatörera) har grundat ett gemensamt bolag – 4T Sverige AB (4T) – för utveckling av tjänster inom mobila betalningar.Vi vill med denna rapport få klarhet i hur betalningstjänster som 4T ochTelia Sonera har tagit fram och hur detta kommer påverka kunder ochleveratörer av mobila betalningslösningar.

Rapporten bygger på pressmedelande om 4T, intervjuer med Malin Janson (mBlox), Harald Walden  (Stardoll), Mauritz Börjesson (Easypark), TobiasLarsson (Cellsynt), samt med Victori Refsten (Telia) och Anders Ericson (Telenor) som representerande 4T.

Medlemmarna i Morgan kommer att på olika sätt påverkas av 4T.Eftersom information om 4T fortfarande är begränsad, delvis beroende påatt operatörerna sannolikt inte helt bestämt 4T:s exakta verksamhet, ärdet inte möjligt att idag dra några definitiva slutsatser. Informationen kankomma att behöva kompletteras allteftersom mer information om 4T blirtillgängligt.

Att hitta en ökad konsumentnytta är svårt med förslagen om mobilplånbok kombinerat med premium-SMS vare sig det handlar omTeliaSoneras modell eller de antydningar till uppmjukning som erhållitsfrån 4T.

Modellen med mobil plånbok kommer att drabba mikrobetalningar somkan bli mindre lönsamma eller olönsamma. Detta är det uttalande syftetfrån TeliaSonera. 4T har i detta avseende en mjukare attityd och antyderatt mikrobetalningar också i framtiden skall accepteras. Mikrobetalningarär absolut dominerande.

Det finns risk för att gränsen för lägsta belopp ökar, kanske så mycketsom sex gånger nivån som den är idag.

Plånboksmodellen förutsätter att spelarna på marknaden direkt ellerindirekt skaffar ytterligare ett gränssnitt förutom de fyra trafikaluppkopplingar som idag krävs. Med TeliaSoneras ambition att ha direktkontakt med innehållsleverantörerna kommer att drabba andra spelare(aggregörer och interfaceleverantörer) hårt samtidigt sominnehållsleverantörerna tvingen till ett ytterligare interface och kontakt. 4Thar annonserat en lite mjukare linje, men den finns ej framställt i någotdokument.

Konkurrenssituationen försämras i och med att det enbart finns enmotpart att förhandla de finansiella relationerna med.

Ladda ner

Omslag till Mobila Plånboken och 4T.pdf Sammanfattning från Torleif Herrströms, (Gunnarsson & Herrström HB), rapport angående TeliaSoneras mobila plånbok och 4T.
 Mobila Plånboken och 4T.pdf (inloggning krävs)

Tillbaka

Senaste nyheter

Ny version av Code of Conduct Notis
Ny version av Code of Conduct
15 januari, 2014

Vi välkomnar Nyman Rudenstam Notis
Vi välkomnar Nyman Rudenstam
12 januari, 2014

Vi välkomnar Segella som ny medlem Ny medlem
Vi välkomnar Segella som ny medlem
16 april, 2013

PKO Bank Polski lanserar mobila betalningar baserad på teknik från Accumulate Notis
PKO Bank Polski lanserar mobila betalningar baserad på teknik från Accumulate
14 mars, 2013

KKV går inte vidare med WyWallet Notis
KKV går inte vidare med WyWallet
21 december, 2012

Äldre nyheter

Mobilreklam ändrar industrin ( 5 december, 2012)
Vi välkomnar SMS Park som ny medlem ( 2 november, 2012)
Vi välkomnar Infobip som ny medlem i MORGAN ( 2 november, 2012)
Ny projektledare för MORGAN Forum (30 oktober, 2012)
Vi välkomnar FRII som ny medlem ( 7 oktober, 2012)
Visa fler