Tillväxthinder identifierade
30 maj, 2007 | Notis

Bild till Tillväxthinder identifierade

Enligt Morgans medlemmar är de största hindren för branschens tillväx att konsumenterna inte känner till att det finns mobila tjänster (31 %) och att telefonoperatörerna tar för stor vinstandel (23 %).

I april genomfördes en enkätundersökning bland våra medlemmar. Enkätens syfte var att identifiera hinder för branschens tillväxt. Här presenteras resultatet.

Branschen för mobila tjänster växer starkt och får just nu mycket belysning i media. Undersökningar visar att finns ett stort intresse för de tjänster som våra medlemmar kan erbjuda. Ämnet för denna enkät var att identifiera eventuella problem/svårigheter som fortfarande finns kvar för branschen och därefter söka lösningar på dessa. I enkäten fanns ett antal påståenden rörande branschen för mobiltelefontjänster. Medlemmarna ombads kryssa för alla påståenden om de tycker att är korrekta och som innebär ett hinder för branschens tillväxt.

Andel som kryssat för respektive påstående:

 • Konsumenterna känner inte till att det finns mobila tjänster. (62%)
 • Bra och prisvärda tjänster har ännu inte nått konsumenterna. (54 %)
 • Det finns en rädsla för att konsumeter ska få SPAM i telefonen. (62 %)
 • Aktörerna är små och okända för konsumenterna. (54 %)
 • Det är svårt för konsumenterna att veta tjänstens totalpris. (62 %)
 • Telefontjänster hamnar på företagsräkningen, vilket hämmar företagsanvändare. (46 %)
 • Operatörerna tar för stor vinstandel. (69 %)
 • Det är för lite kommunikation mellan branschens aktörer. (46 %)
 • Traditionella aktörer förstår inte branschens möjligheter. (69 %)
 • Regelverk och tekniska tillämpningar är olika mellan länder. (77 %)
 • Regelverk och tekniska tillämpningar är olika mellan operatörer i Sverige. (77 %)
 • Funktioner och tekniska tillämpningar är olika mellan telefonmodeller. (85 %)
 • Kostnadstaket för prenumerationstjänster är för lågt. (15 %)
 • Telefontjänster kan inte ges differentierad moms. (54 %)

På frågan om vilka som vad de tre viktigaste hindren svarade våra medlemmar:

 • Konsumenterna känner inte till att det finns mobila tjänster. (ansett som viktigast av 31 %, näst viktigast av 8 % och tredje viktigast av 15 %)
 • Operatörerna tar för stor vinstandel. (ansett som viktigast av 23 %, näst viktigast av 15 % och tredje viktigast av 8 %)

Därefter, i fallande ordning:

 • Bra och prisvärda tjänster har ännu inte nått konsumenterna.
 • Det finns en rädsla för att konsumeter ska få SPAM i telefonen.
 • Aktörerna är små och okända för konsumenterna.
 • Regelverk och tekniska tillämpningar är olika mellan länder.
 • Funktioner och tekniska tillämpningar är olika mellan telefonmodeller.

Totalt svarade 13 medlemsföretag på enkätan, av 22 tillfrågade

Tillbaka

Senaste nyheter

Ny version av Code of Conduct Notis
Ny version av Code of Conduct
15 januari, 2014

Vi välkomnar Nyman Rudenstam Notis
Vi välkomnar Nyman Rudenstam
12 januari, 2014

Vi välkomnar Segella som ny medlem Ny medlem
Vi välkomnar Segella som ny medlem
16 april, 2013

PKO Bank Polski lanserar mobila betalningar baserad på teknik från Accumulate Notis
PKO Bank Polski lanserar mobila betalningar baserad på teknik från Accumulate
14 mars, 2013

KKV går inte vidare med WyWallet Notis
KKV går inte vidare med WyWallet
21 december, 2012

Äldre nyheter

Mobilreklam ändrar industrin ( 5 december, 2012)
Vi välkomnar SMS Park som ny medlem ( 2 november, 2012)
Vi välkomnar Infobip som ny medlem i MORGAN ( 2 november, 2012)
Ny projektledare för MORGAN Forum (30 oktober, 2012)
Vi välkomnar FRII som ny medlem ( 7 oktober, 2012)
Visa fler