Medlemmarna i branschföreningen MORGAN medverkar aktivt och tillsammans till att Sveriges mobila tjänstesektor växer, utvecklas och mognar. Du hittar branschens viktigaste aktörer i vår medlemslista.

Cancerfonden

Cancerfonden är ordinarie medlem i branschorganisationen MORGAN

Cancerfondens vision är att cancer ska kunna botas. Vårt mål är att fler ska överleva och färre
ska drabbas av cancer. För att nå dit arbetar vi med forskningsfinansiering, opinionsbildning
och kunskapsspridning.

Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende

av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Sedan starten 1951 har Cancerfonden
delat ut sju miljarder kronor till cancerforskningen. Vi är den enskilt största finansiären av
svensk cancerforskning. Varje år finansierar vi cirka 400 forskningsprojekt.
Cancerfonden driver kampanjen Rosa Bandet mot bröstcancer. Syftet med kampanjen är att
finansiera cancerforskning, sprida kunskap om cancer och väcka opinion kring viktiga frågor.

Kontaktperson: Camilla G 20 595 959

Läs mer på http://www.Cancerfonden.se

Våra medlemmar

MORGAN har idag 23 medlemsorganisationer. Se medlemslistan för mer information om respektive organisation: kontaktperson, adresser och telefonnummer, med mera.

Hela medlemslistan

Bland våra medlemmar hittar du bland andra

 • Netsize IPX AB (ordinarie)
  Logotype för Netsize IPX AB
 • Hi3G Access AB (associerad)
  Logotype för Hi3G Access AB
 • Aftonbladet (ordinarie)
  Logotype för Aftonbladet
 • PayEx (ordinarie)
  Logotype för PayEx
 • 21st Century Mobile (ordinarie)
  Logotype för 21st Century Mobile
 • Cancerfonden (ordinarie)
  Logotype för Cancerfonden
 • Unwire Sweden (ordinarie)
  Logotype för Unwire Sweden
 • Mobile Sorcery (ordinarie)
  Logotype för Mobile Sorcery
 • Viatel (ordinarie)
  Logotype för Viatel
 • Eniro 118 118 (ordinarie)
  Logotype för Eniro 118 118
 • Kista Mobile and Broadband Showcase (ordinarie)
  Logotype för Kista Mobile and Broadband Showcase
 • Swedbank AB (ordinarie)
  Logotype för Swedbank AB
 • Telenor Sverige AB (associerad)
  Logotype för Telenor Sverige AB
 • Echovox (ordinarie)
  Logotype för Echovox
 • Cellsynt AB (ordinarie)
  Logotype för Cellsynt AB
 • LINK Mobility (ordinarie)
  Logotype för LINK Mobility
 • Valtech (ordinarie)
  Logotype för Valtech
 • Sergel Kredittjänster AB (ordinarie)
  Logotype för Sergel Kredittjänster AB
 • Cypoint Systems Innovation (ordinarie)
  Logotype för Cypoint Systems Innovation
 • TeliaSonera Sverige AB (associerad)
  Logotype för TeliaSonera Sverige AB
 • Generic Mobile Systems Sweden AB (ordinarie)
  Logotype för Generic Mobile Systems Sweden AB
 • Tele 2 (associerad)
  Logotype för Tele 2
 • mBlox (ordinarie)
  Logotype för mBlox