Cancerfonden

Cancerfonden är ordinarie medlem i branschorganisationen MORGAN

Cancerfondens vision är att cancer ska kunna botas. Vårt mål är att fler ska överleva och färre
ska drabbas av cancer. För att nå dit arbetar vi med forskningsfinansiering, opinionsbildning
och kunskapsspridning.

Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende

av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Sedan starten 1951 har Cancerfonden
delat ut sju miljarder kronor till cancerforskningen. Vi är den enskilt största finansiären av
svensk cancerforskning. Varje år finansierar vi cirka 400 forskningsprojekt.
Cancerfonden driver kampanjen Rosa Bandet mot bröstcancer. Syftet med kampanjen är att
finansiera cancerforskning, sprida kunskap om cancer och väcka opinion kring viktiga frågor.

Kontaktperson: Camilla G 20 595 959

Läs mer på http://www.Cancerfonden.se