Medlemmarna i branschföreningen MORGAN medverkar aktivt och tillsammans till att Sveriges mobila tjänstesektor växer, utvecklas och mognar. Du hittar branschens viktigaste aktörer i vår medlemslista.

TellusTalk

TellusTalk är ordinarie medlem i branschorganisationen MORGAN

TellusTalk AB startade sin verksamhet maj 1998. Affärsidén då som nu var att erbjuda företag och organisationer meddelandetjänster via Internet.

Idag har vi en användarvänlig och samtidigt mycket tekniskt avancerad, driftsäker plattform för kommunikation i segmentet B2B och B2C . Vi erbjuder förutom SMS- och Faxgateway flera olika kanaler för betalningar och tvåvägskommunikation . Vi tillhandahåller även en plattform för BankID-skyddade mail och SMS samt elektronisk signering via vår plattform.

TellusTalk AB är privatägt och företagsgruppen omsätter ca 1 1 0 MSEK.
Verksamheten har visat vinst sedan 2002 och TellusTalk är sedan 2006 rankat i den allra bästa kreditvärdighetsklassen av Upplysningscentralen.

Kontaktperson: Richard Pietsch 08-509 126 00

Läs mer på http://www.tellustalk.com/sv/

Våra medlemmar

MORGAN har idag 23 medlemsorganisationer. Se medlemslistan för mer information om respektive organisation: kontaktperson, adresser och telefonnummer, med mera.

Hela medlemslistan

Bland våra medlemmar hittar du bland andra

  • Telenor Sverige AB (associerad)
    Logotype för Telenor Sverige AB
  • Aftonbladet (ordinarie)
    Logotype för Aftonbladet
  • Echovox (ordinarie)
    Logotype för Echovox
  • Viatel (ordinarie)
    Logotype för Viatel
  • Cellsynt AB (ordinarie)
    Logotype för Cellsynt AB
  • Tele 2 (associerad)
    Logotype för Tele 2
  • Netsize IPX AB (ordinarie)
    Logotype för Netsize IPX AB
  • SMS Teknik AB (ordinarie)
    Logotype för SMS Teknik AB
  • Valtech (ordinarie)
    Logotype för Valtech
  • PayEx (ordinarie)
    Logotype för PayEx
  • Cypoint Systems Innovation (ordinarie)
    Logotype för Cypoint Systems Innovation
  • Mobile Sorcery (ordinarie)
    Logotype för Mobile Sorcery
  • TellusTalk (ordinarie)
    Logotype för TellusTalk
  • Swedbank AB (ordinarie)
    Logotype för Swedbank AB
  • mBlox (ordinarie)
    Logotype för mBlox
  • Paytech System (ordinarie)
    Logotype för Paytech System
  • TeliaCompany Sverige AB (associerad)
    Logotype för TeliaCompany Sverige AB
  • Hi3G Access AB (associerad)
    Logotype för Hi3G Access AB
  • Unwire Sweden (ordinarie)
    Logotype för Unwire Sweden
  • Kista Mobile and Broadband Showcase (ordinarie)
    Logotype för Kista Mobile and Broadband Showcase
  • Sergel Kredittjänster AB (ordinarie)
    Logotype för Sergel Kredittjänster AB
  • Generic Mobile Systems Sweden AB (ordinarie)
    Logotype för Generic Mobile Systems Sweden AB
  • 21st Century Mobile (ordinarie)
    Logotype för 21st Century Mobile