Medlemmarna i branschföreningen MORGAN medverkar aktivt och tillsammans till att Sveriges mobila tjänstesektor växer, utvecklas och mognar. Du hittar branschens viktigaste aktörer i vår medlemslista.

TeliaSonera Sverige AB

TeliaSonera Sverige AB är associerad medlem i branschorganisationen MORGAN

TeliaSonera erbjuder pålitliga, innovativa och användarvänliga tjänster för överföring och paketering av ljud, bild, data, information, transaktioner och underhållning. Vi verkar i de nordiska och baltiska länderna, i Spanien och på utvalda marknader i Eurasien samt i Ryssland och Turkiet.

Kontaktperson: Anders Mattson +46 70 590 83 13

Läs mer på http://www.teliasonera.com

Våra medlemmar

MORGAN har idag 23 medlemsorganisationer. Se medlemslistan för mer information om respektive organisation: kontaktperson, adresser och telefonnummer, med mera.

Hela medlemslistan

Bland våra medlemmar hittar du bland andra

 • Tele 2 (associerad)
  Logotype för Tele 2
 • Valtech (ordinarie)
  Logotype för Valtech
 • PayEx (ordinarie)
  Logotype för PayEx
 • Aftonbladet (ordinarie)
  Logotype för Aftonbladet
 • mBlox (ordinarie)
  Logotype för mBlox
 • Sergel Kredittjänster AB (ordinarie)
  Logotype för Sergel Kredittjänster AB
 • Cellsynt AB (ordinarie)
  Logotype för Cellsynt AB
 • Echovox (ordinarie)
  Logotype för Echovox
 • Eniro 118 118 (ordinarie)
  Logotype för Eniro 118 118
 • 21st Century Mobile (ordinarie)
  Logotype för 21st Century Mobile
 • Hi3G Access AB (associerad)
  Logotype för Hi3G Access AB
 • Netsize IPX AB (ordinarie)
  Logotype för Netsize IPX AB
 • LINK Mobility (ordinarie)
  Logotype för LINK Mobility
 • Cypoint Systems Innovation (ordinarie)
  Logotype för Cypoint Systems Innovation
 • Cancerfonden (ordinarie)
  Logotype för Cancerfonden
 • Kista Mobile and Broadband Showcase (ordinarie)
  Logotype för Kista Mobile and Broadband Showcase
 • Swedbank AB (ordinarie)
  Logotype för Swedbank AB
 • Mobile Sorcery (ordinarie)
  Logotype för Mobile Sorcery
 • Viatel (ordinarie)
  Logotype för Viatel
 • Telenor Sverige AB (associerad)
  Logotype för Telenor Sverige AB
 • Unwire Sweden (ordinarie)
  Logotype för Unwire Sweden
 • Generic Mobile Systems Sweden AB (ordinarie)
  Logotype för Generic Mobile Systems Sweden AB
 • TeliaSonera Sverige AB (associerad)
  Logotype för TeliaSonera Sverige AB