TeliaSonera Sverige AB

TeliaSonera Sverige AB är associerad medlem i branschorganisationen MORGAN

TeliaSonera erbjuder pålitliga, innovativa och användarvänliga tjänster för överföring och paketering av ljud, bild, data, information, transaktioner och underhållning. Vi verkar i de nordiska och baltiska länderna, i Spanien och på utvalda marknader i Eurasien samt i Ryssland och Turkiet.

Kontaktperson: Anders Mattson +46 70 590 83 13

Läs mer på http://www.teliasonera.com