Medlemmarna i branschföreningen MORGAN medverkar aktivt och tillsammans till att Sveriges mobila tjänstesektor växer, utvecklas och mognar. Du hittar branschens viktigaste aktörer i vår medlemslista.

mBlox

mBlox är ordinarie medlem i branschorganisationen MORGAN

Headquartered in Sunnyvale, California, mBlox is the world’s largest mobile transaction network specializing in providing operator connectivity and mobile billing capabilities to businesses around the globe. In simple terms, mBlox is the intermediary between businesses and the mobile operators managing the delivery and billing of mobile content and services.

Kontaktperson: Jonas Ingelström 08-791 27 00

Läs mer på http://www.mblox.com

Våra medlemmar

MORGAN har idag 23 medlemsorganisationer. Se medlemslistan för mer information om respektive organisation: kontaktperson, adresser och telefonnummer, med mera.

Hela medlemslistan

Bland våra medlemmar hittar du bland andra

 • Swedbank AB (ordinarie)
  Logotype för Swedbank AB
 • Sergel Kredittjänster AB (ordinarie)
  Logotype för Sergel Kredittjänster AB
 • Mobile Sorcery (ordinarie)
  Logotype för Mobile Sorcery
 • 21st Century Mobile (ordinarie)
  Logotype för 21st Century Mobile
 • LINK Mobility (ordinarie)
  Logotype för LINK Mobility
 • Eniro 118 118 (ordinarie)
  Logotype för Eniro 118 118
 • Cypoint Systems Innovation (ordinarie)
  Logotype för Cypoint Systems Innovation
 • Hi3G Access AB (associerad)
  Logotype för Hi3G Access AB
 • Echovox (ordinarie)
  Logotype för Echovox
 • Viatel (ordinarie)
  Logotype för Viatel
 • Cellsynt AB (ordinarie)
  Logotype för Cellsynt AB
 • Netsize IPX AB (ordinarie)
  Logotype för Netsize IPX AB
 • Generic Mobile Systems Sweden AB (ordinarie)
  Logotype för Generic Mobile Systems Sweden AB
 • Tele 2 (associerad)
  Logotype för Tele 2
 • Aftonbladet (ordinarie)
  Logotype för Aftonbladet
 • Unwire Sweden (ordinarie)
  Logotype för Unwire Sweden
 • Cancerfonden (ordinarie)
  Logotype för Cancerfonden
 • Kista Mobile and Broadband Showcase (ordinarie)
  Logotype för Kista Mobile and Broadband Showcase
 • Valtech (ordinarie)
  Logotype för Valtech
 • Telenor Sverige AB (associerad)
  Logotype för Telenor Sverige AB
 • TeliaSonera Sverige AB (associerad)
  Logotype för TeliaSonera Sverige AB
 • mBlox (ordinarie)
  Logotype för mBlox
 • PayEx (ordinarie)
  Logotype för PayEx