Medlemmarna i branschföreningen MORGAN medverkar aktivt och tillsammans till att Sveriges mobila tjänstesektor växer, utvecklas och mognar. Du hittar branschens viktigaste aktörer i vår medlemslista.

21st Century Mobile

21st Century Mobile är ordinarie medlem i branschorganisationen MORGAN

21st Century Mobile utvecklar och marknadsför intelligenta kommunikationsplattformar för hantering av mobila meddelandetjänster och mobila betalningar.

Vi erbjuder enkel hantering av högkvalitativa, flexibla och intelligenta tjänster som effektiviserar våra kunders affärsprocesser, kommunikation och marknadsföring.

 Systemet är tillgängligt som webbtjänst, integrerat i befintligt affärssystem eller som fristående klient direktintegrerat i exempelvis MS Outlook.

Kontaktperson: Piotr Gorski +46 8 21 21 55

Läs mer på http://www.21st.se

Våra medlemmar

MORGAN har idag 23 medlemsorganisationer. Se medlemslistan för mer information om respektive organisation: kontaktperson, adresser och telefonnummer, med mera.

Hela medlemslistan

Bland våra medlemmar hittar du bland andra

 • Unwire Sweden (ordinarie)
  Logotype för Unwire Sweden
 • Netsize IPX AB (ordinarie)
  Logotype för Netsize IPX AB
 • Mobile Sorcery (ordinarie)
  Logotype för Mobile Sorcery
 • Aftonbladet (ordinarie)
  Logotype för Aftonbladet
 • Valtech (ordinarie)
  Logotype för Valtech
 • Tele 2 (associerad)
  Logotype för Tele 2
 • Cellsynt AB (ordinarie)
  Logotype för Cellsynt AB
 • Echovox (ordinarie)
  Logotype för Echovox
 • LINK Mobility (ordinarie)
  Logotype för LINK Mobility
 • PayEx (ordinarie)
  Logotype för PayEx
 • Cancerfonden (ordinarie)
  Logotype för Cancerfonden
 • Sergel Kredittjänster AB (ordinarie)
  Logotype för Sergel Kredittjänster AB
 • 21st Century Mobile (ordinarie)
  Logotype för 21st Century Mobile
 • Eniro 118 118 (ordinarie)
  Logotype för Eniro 118 118
 • Cypoint Systems Innovation (ordinarie)
  Logotype för Cypoint Systems Innovation
 • Viatel (ordinarie)
  Logotype för Viatel
 • Generic Mobile Systems Sweden AB (ordinarie)
  Logotype för Generic Mobile Systems Sweden AB
 • Swedbank AB (ordinarie)
  Logotype för Swedbank AB
 • TeliaSonera Sverige AB (associerad)
  Logotype för TeliaSonera Sverige AB
 • Telenor Sverige AB (associerad)
  Logotype för Telenor Sverige AB
 • Kista Mobile and Broadband Showcase (ordinarie)
  Logotype för Kista Mobile and Broadband Showcase
 • Hi3G Access AB (associerad)
  Logotype för Hi3G Access AB
 • mBlox (ordinarie)
  Logotype för mBlox