Medlemmarna i branschföreningen MORGAN medverkar aktivt och tillsammans till att Sveriges mobila tjänstesektor växer, utvecklas och mognar. Du hittar branschens viktigaste aktörer i vår medlemslista.

Varför bli medlem?

 • Som medlem stödjer ni den mobila tjänstebranschens påverkan på relevanta parter och ni kan säkerställa att viktiga frågor drivs.
 • Ni får möjlighet att driva frågor i MORGANs namn genom medlemmarnas samlade kontaktnät, och genom att bilda arbetsgrupper tillsammans med andra medlemmar.
 • Medlemskapet i MORGAN är en kvalitetstämpel. Detta eftersom att alla medlemmar förbinder sig att följa Code of Conduct, de regler som branschen kommit överens om att följa, samt MORGANs affärsetiska regler.
 • Som medlem ingår ni i ett av de viktigaste nätverken i det mobila Sverige och får därigenom kontakt med beslutsfattare hos de ledande aktörerna i mobilbranschen, d.v.s. operatörer, medier, myndigheter, applikationsutvecklare, hårdvarutillverkare etc. Detta genom regelbundna nätverksträffar, arbetsgrupper och tillgång till kontaktdetaljer.

Särskilda förmåner för medlemmar

 • Fri tillgång till alla rapporter, sammanställningar och analyser om branschen som MORGAN producerar.
 • Exponering (med länk) på MORGAN:s site.
 • Inbjudan och gratis deltagande på Morgan Seminar.
Ansök om medlemskap

Våra medlemmar

MORGAN har idag 22 medlemsorganisationer. Se medlemslistan för mer information om respektive organisation: kontaktperson, adresser och telefonnummer, med mera.

Hela medlemslistan

Bland våra medlemmar hittar du bland andra

 • TeliaCompany Sverige AB (associerad)
  Logotype för TeliaCompany Sverige AB
 • Sinch (ordinarie)
  Logotype för Sinch
 • Paytech System (ordinarie)
  Logotype för Paytech System
 • Hi3G Access AB (associerad)
  Logotype för Hi3G Access AB
 • Echovox (ordinarie)
  Logotype för Echovox
 • Generic Mobile Systems Sweden AB (ordinarie)
  Logotype för Generic Mobile Systems Sweden AB
 • Telenor Sverige AB (associerad)
  Logotype för Telenor Sverige AB
 • SMS Teknik AB (ordinarie)
  Logotype för SMS Teknik AB
 • Sergel Kredittjänster AB (ordinarie)
  Logotype för Sergel Kredittjänster AB
 • 21st Century Mobile (ordinarie)
  Logotype för 21st Century Mobile
 • TellusTalk (ordinarie)
  Logotype för TellusTalk
 • Viatel (ordinarie)
  Logotype för Viatel
 • Mobile Sorcery (ordinarie)
  Logotype för Mobile Sorcery
 • Swedbank AB (ordinarie)
  Logotype för Swedbank AB
 • Aftonbladet (ordinarie)
  Logotype för Aftonbladet
 • Cypoint Systems Innovation (ordinarie)
  Logotype för Cypoint Systems Innovation
 • Valtech (ordinarie)
  Logotype för Valtech
 • PayEx (ordinarie)
  Logotype för PayEx
 • Kista Mobile and Broadband Showcase (ordinarie)
  Logotype för Kista Mobile and Broadband Showcase
 • Tele 2 (associerad)
  Logotype för Tele 2
 • Cellsynt AB (ordinarie)
  Logotype för Cellsynt AB
 • Netsize IPX AB (ordinarie)
  Logotype för Netsize IPX AB