torsdag 18 april, 2013, kl 09:30

PTS Nummerforum

PTS Nummerforum - Var med och påverka Svensk betalteles framtid nu!

Var med och påverka Svensk betalteles framtid - Nu!

Unicorn Telecom AB är medlem i Morgan och driver som SMP operatör och aggregatör ett antal betaltelefrågor hos Post & Telestyrelsen om betaltele för mobilt och fastnät.

Syfte och mål är att inkludera betaltele i LEK (Lagen om Elektronisk Kommunikation) och att betaltele därmed ska ingå i samtrafikskyldigheten mellan operatörer. Även att höja PTS kunskap om vår betaltelebransch och därmed fullfölja sitt uppdrag att verka för en konkurrensutsatt telemarknad, mångfald av tjänster och konsumenttrygghet.

Unicorn uppmanar alla Morgans medlemmar att delta med åsikter och  sina önskemål kring aktuella frågor och lobbyarbetet för att få en tryggare och fungerande betalmarknad.

Ett bra tillfälle att bli informerad och påverka är PTS Nummerforum den 18e april (se mer info nedan).

Betaltelefrågor i fokus är bla.
* Möjligheter att öppna upp betalsms igen för 13 miljoner kontantkorts och mobila abonnemangskunder,
* 0900 access för kontantkortskunder  
* Kortare nummer

Där är viktigt att vi som betaltelebransch kan visa
PTS och politiker med fakta att:
Spontan microbilling på betaltele (mindre än 200kr/transaktion) är för slutkund, innehållsleverantörer, aggregatörer och för operatörer den mest fungerande och för de flesta aktörer vinstgivande betalmetoden. Branschen är dessutom sedan 20 år självreglerad, med få kundklagomål, implementerad hos operatörer och den betalmetod med störst betalräckvidd av alla betalformer.
 
Tveklöst även det enklaste sättet för våra kunder att nå våra tjänster och produkter.
 
Branschens omfattning var ca 2,7 miljarder 2012 (118 och 099 massanrop inkluderat).
Ca 1000 företag som använder betaltele som betalsätt för sina tjänster och produkter.
Ca 3000 anställda i betalteles ekosystem som direkt eller indirekt arbetar i branschen.
 
Anmäl Er att delta i PTS Nummerforum till :
bo.martinsson@pts.se
Den 18 April kl: 09.30 – 12.00.
Valhallavägen 117 (PTS lokaler)
Tel vxl: 08 678 55 00
 
PTS välkomnar er närvaro och debatt.
Unicorn har inkommit till PTS den 25 mars med 11 sidor och 9 bilagor
om ovan och som kommer att tas upp på
PTS agenda och debatteras under mötet.
 
För mer information maila eller ring
Helena Åsberg
VD Unicorn Telecom AB
helena@unicorn.se
Mob: 070 715 4444

ArrangörPost- och telestyrelsen (PTS)

PlatsValhallavägen 117 (PTS lokaler)

Lägg till i din egen kalender (.ics)

Kommande ...