Genom att bli medlem i branschföreningen MORGAN kan du och ditt företag aktivt medverka till den mobila tjänstesektorns utveckling och mognad. Som medlem får du möjlighet att delta i MORGANs arbetsgrupper, exponering på MORGANs hemsida samt tillgång till MORGANs kontaktnät och inbjudningar till våra olika evenemang.

laddar...   Hämtar Medlemsinformation.pdf

Vänta medan nedladdningen startar. Om det blir några problem, vänligen kontakta webmaster (info@morganforum.com).
Back to the file list.

Medlemsavgifter

Ordinarie medlem: 8 500 kr

Av ovanstående belopp är 1 000 kr medlemsavgift och resterande belopp serviceavgift, på vilken moms tillkommer.